2nd NICE Proceedings

Author Index

Last
name

First
name

Middle name

Country /
Area

E-mail

Paper Number

Ahn

Byoung

Joon

Korea

ahnbj@chonbuk.ac.kr

00038

Chae

Hee

Kwon

Korea

hkchae1@snu.ac.kr

00009

00024

00027

00030

Chang

Jung-Chi

 

Taiwan

jchang@cc.ncue.edu.tw

00055

00057

00058

Chang

Wonghil

 

Korea

wchang@jj.ac.kr

00038

Chao

Hsiu-Yi

 

Taiwan

hsiuyi@ntnu.edu.tw

00052

Chen

Ding-Uei

 

Taiwan

poohold@yahoo.com.tw

00020

Chen

Hui-Jung

 

Taiwan

karen3117tw@yahoo.com.tw

00053

Chen

Jwu-Ting

 

Taiwan

jtchen@ntu.edu.tw

Lecture

Chen

Shu-Hua

 

Taiwan

iamilg@ilc.edu.tw

00064

Cheung

Derek

 

Hong Kong

spcheung@cuhk.edu.hk

00029

Chin

Chi-Chin

 

Taiwan

ccchin@ms3.ntcu.edu.tw

00055

00057

00058

Chiu

Mei-Hung

 

Taiwan

mhchiu@ntnu.edu.tw

Lecture

28 52

53 54

60 62

Choi

Byung-Soon

 

Korea

bschoi@knue.ac.kr

00021

Chou

Chin-Cheng

 

Taiwan

ccchou@sunrise.hk.edu.tw

00060

Chu

Ling-Ya

 

Taiwan

 

00047

Chung

Shiao-Lan

 

Taiwan

chshirley2007@yahoo.com.tw

00054

Do

Choon

Ho

Korea

choondo@sunchon.ac.kr

Lecture

Fang

Chin-Hsiang

 

Taiwan

chfang1273@yahoo.com.tw

00033

Fu

Li-Yu

 

Taiwan

lyfu@mx.nthu.edu.tw

00061

Hiramatsu

Shigeki

 

Japan

cal-mushi@nifty.com

00022

Han

Moonjung

 

Korea

moonjunghan@daum.net

00049

Hong

Ja-Young

 

Korea

 

00066

Huang

Yi-Jia

 

Taiwan

 

00047

Hung

Wen-Tung

 

Taiwan

x0023@meiho.edu.tw

00033

Ikuo

Akira

 

Japan

ikuo@u-gakugei.ac.jp

00041

Iwatoh

Eiji

 

Japan

iwatoh@gakugei-hs.setagaya.tokyo.jp

00046

Ito

Masato

M.

Japan

itomasa@soka.ac.jp

00011

Jang

Nak Han

 

Korea

nhjang@gjue.ac.kr

00040

Jang

Shinho

 

Korea

coterie52@hanmail.net

00066

00067

Kamata

Masahiro

 

Japan

masahirok@nifty.com

Lecture

00036

Kanzaki

Natsuko

 

Japan

nkanzaki@aoni.waseda.jp

00051

Kim

Tae-Yeon

 

Korea

bschoi@cc.knue.ac.kr

00021

Koga

Nobuyoshi

 

Japan

nkoga@hiroshima-u.ac.jp

00013

Koo

Sun-Ah

 

Korea

suna6710@hanmail.net

00024

Koshino

Shozo

 

Japan

ah18051@cc.nara-wu.ac.jp

00046

Kuo

Nai-Ping

 

Taiwan

omygodttt@gmail.com

00037

Kuramitsu

Rie

 

Japan

kuramitu@akashi.ac.jp

00016

Lee

Sung-Hi

 

Korea

 

00066

Liang

Delan

 

China

cmlc-6@126.com

00026

Liang

Jia-Wei

 

Taiwan

 

00047

Liao

Wei-Chen

 

Taiwan

liaowc@nttu.edu.tw

00047

Lien

Chi-Jui

 

Taiwan

cjlien@tea.ntue.edu.tw

00050

Lim

Heejun

 

Korea

 

00066

00067

Lin

Jing-Wen

 

Taiwan

jwlin@ntnu.edu.tw

jwlin@mail.nidt.gov.tw

00028

00052

00070

Lin

Yueh-Meei

 

Taiwan

 

00059

Liu

Chun-Keng

 

Taiwan

phantom6161@yahoo.com.tw

00028

Lu

Yu-ling

 

Taiwan

yllu@tea.ntue.edu.tw

00050

Moon

Kyung-Ah

 

Korea

uriyangyoo@hanmail.net

00027

Nam

Mi-Ja

 

Korea

ziptang@dreamwiz.com

00009

Ogawa

Haruo

 

Japan

ogawah@u-gakugei.ac.jp

00041

Ono

Toshihisa

 

Japan

ono104@aa.bb-east.ne.jp

00035

Own

Zang-Yuan

 

Taiwan

zyown@pu.edu.tw

00020

Park

Sohye

 

Korea

sohyepark@snu.ac.kr

00030

Prak

Young

S.

Korea

stream0818@hanmail.net

00030

Samejima

Tomomi

 

Japan

sametomo@u-gakugei.ac.jp

00031

She

Jui-Lin

 

Taiwan

shirlin@ntu.edu.tw

00053

00059

Shiau

George

T.

Taiwan

gshiau@ceec.edu.tw

Demo

Su

King-Dow

 

Taiwan

su-87168@dlit.edu.tw

00015

Tanikawa

Takanobu

 

Japan

tanity@jcom.home.ne.jp

00023

Tanaka

Yoshiyasu

 

Japan

aaatnk@nifty.com

00034

Tsai

Chih-chung

 

Taiwan

cctsai.se@gmail.com

00057

00058

Tsai

Yeun-Min

 

Taiwan

ymtsai@ntu.edu.tw

00053

Tseng

Chung-Hsien

 

Taiwan

csj268@ms.kkjh.cyc.edu.tw

00055

Tuan

Hsiao-Lin

 

Taiwan

suhltuan@cc.ncue.edu.tw

00055

00057

00058

Wang

Kai-Ping

 

Taiwan

e-chem@yahoo.com.tw

00019

Wang

Pei-Yi

 

Taiwan

 

00047

Wu

Hung-Ta

 

Taiwan

iamilp@ilc.edu.tw

00064

Yeo

Sang-Ihn

 

Korea

 

00066

00067

Yoshinaga

Yusuke

 

Japan

yyoshi@u-gakugei.ac.jp

00041

Zhou

Ninghuai

 

China

nhz37000@yahoo.com

00026

 Back to 2nd NICE Symposium